BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 13 sierpnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.002.06.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję na dzień 22 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ruciane-Nida LVII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad z LVI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 27 czerwca 2018 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na LVI sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2018 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy Ruciane-Nida – stan przygotowania do nowego roku szkolnego 2018 / 2019.

 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 r.,
  3. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w roku 2018,

  4. zmiany uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ruciane-Nida,

  5. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogdan SłabekNiniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 16 sie 2018 09:49
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2018 10:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 sie 2018 08:28
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 584 razy