BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości: Ukta, Gmina Ruciane -Nida
 2. Numer działki: 198/1
 3. Powierzchnia działki: 2394 m2
 4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00041346/0
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni użytkowej 50,13 m2, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 30, położonym
  w Ukcie, gmina Ruciane - Nida, wraz z pomieszczeniami przynależnymi
  o powierzchni 36,40 m2 oraz udziałem w gruncie 8653/152585 ozn. nr geod. 198/1,
  o pow. 2394 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida
  i zgodnie z uchwałą Nr LVI/491/2018   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia
   27 czerwca 2018 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 7. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 11 wraz z pomieszczeniami przynależnymi
   i udziałem w gruncie wynosi 56 314,00 zł

W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej  Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 5 631,40 zł.

 1. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
  34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni   od dnia 24.08.2018 roku do dnia 14.09.2018 roku.

 

 

Data powstania: piątek, 24 sie 2018 08:50
Data opublikowania: piątek, 24 sie 2018 08:53
Data przejścia do archiwum: sobota, 15 wrz 2018 02:00
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 926 razy