BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 17/7
 3. Powierzchnia łączna: 1442 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, nr geod. 17/7, o pow. 1442 m2, położona
  w Rucianem-Nidzie w części Dybówek II, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OL1P/00013030/7, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXII/129/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
 5. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 8 MN, MP – tereny zabudowy mieszkaniowej lub przy połączeniu trzech działek zabudowy pensjonatowej.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 74 000,00 zł
 7. Ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00013030/7.
 8. Cena sprzedaży netto wynosi 74 000,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 91 020,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 17 020,01 zł.
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  31.08.2018 r. do 21.09.2018 r.

 

 

Data powstania: piątek, 31 sie 2018 09:14
Data opublikowania: piątek, 31 sie 2018 09:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2018 12:04
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 641 razy