BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 17/17
 3. Powierzchnia: 856 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXVIII/214/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
 5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 10MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 51 000,00 .
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013030/7
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  51 000,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 62 730,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 11 730,00 .
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  31.08.2018 r. do 21.09.2018 r.

 

Data powstania: piątek, 31 sie 2018 09:19
Data opublikowania: piątek, 31 sie 2018 09:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2018 12:04
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 582 razy