BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 1. Opis nieruchomości – teren pod usługi.
 2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida.
 3. Numer działki – cz. 229/308 i cz. 229/46.
 4. Numer KW – OL1P/00012411/5.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 2 m2 + 36 m2 łącznie  - 40 m2
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,95 zł/m2 + VAT miesięcznie.
 7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres 3 lat.
 8. Ww. nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są jako teren istniejących usług adoptowanych.
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 14 września 2018 r. do dnia 08 października 2018 r.
Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 10:51
Data opublikowania: sobota, 15 wrz 2018 02:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 paź 2018 08:47
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 665 razy