BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zapytanie ofertowe

na obsługę kotłowni

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem – Nidzie zaprasza do złożenia ofert na obsługę kotłowni.

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bieżąca kotła c.o. w sezonie grzewczym 2018/2019 w kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie, w okresie od 08.10.2018 r. do 30.04.2019 r.

Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.

Po sezonie grzewczym – konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz z wybiałkowaniem ścian.

SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY:

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu i podpisaną.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: „Obsługa kotłowni”.

W kopercie wewnętrznej należy umieścić kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o.

Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny cyfrowo oraz słownie.

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w  Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie przy ulicy Mazurskiej 15 do dnia 28 września 2018 r. do godz.15:00.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwarcia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01 października 2018 r. o godz.14:00

ZASADY  OCENY  OFERTY:

Cena oferenta – 100%

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie przy ulicy Mazurskiej 15, tel. 87 423 10 73

 

Dyrektor szkoły

mgr Mariola Kowalska

Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 11:34
Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2018 11:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lis 2018 23:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 519 razy