BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na obsługę kotłów C.O.

Szkoła Podstawowa w Ukcie zaprasza do złożenia ofert

Przedmiotem zapytania jest obsługa bieżąca dwóch kotłów c.o. w sezonie grzewczym 2018/2019 w kotłowniach Szkoły Podstawowej w Ukcie

Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.

Po sezonie grzewczym – konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz z pobiałkowaniem ścian.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu podpisaną.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.

Na kopercie  należy umieścić napis „Obsługa kotłowni”.

Do oferty należy dołączyć kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o.

Oferent jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto cyfrowo oraz słownie za 1 miesiąc pracy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Szkole Podstawowej w Ukcie do dnia 1 paździenika 2018 r. do godz. 1200                         

Oferty złożone po terminie zostaną oferentowi zwrócone bez otwarcia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  1 października 2018 r.   o godz.1400  

ZASADY OCENY OFERTY

Cena oferenta - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                  

Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2018 14:49
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2018 14:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 paź 2018 07:12
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 751 razy