BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Ruciane-Nida, 19 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida

RM.0002.07.2018                                 

                                                                           

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję na dzień 26 września 2018 r. (środa) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida LVIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 22 sierpnia 2018 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na LVII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 sierpnia 2018 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Informacja o realizacji budżetu Gminy Ruciane-Nida za I półrocze 2018 r.
 3. Podsumowanie III edycji konkursu „Najładniejsza posesja w Gminie Ruciane-Nida” - wręczenie nagród laureatom.
 1. Część uchwałodawcza :
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025,
 2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 r.,
 3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
 4. Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
 5. powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Ruciane-Nida i nadania jej statutu,
 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek,
 7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski-Kompleks II,
 8. gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 9. Przyjęcie oświadczenia w sprawie poparcia zamiaru realizacji przez Dom Kultury w Rucianem-Nidzie operacji pt. ”Remont i modernizacja Izby Regionalnej w Wejsunach” polegającej na przebudowie Izby Regionalnej w Wejsunach.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Bogdan  Słabek

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 20 wrz 2018 13:46
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2018 15:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 wrz 2018 08:27
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 946 razy