BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia pod rekreację,
-Położenie nieruchomości – Ukta,
-Numer działki – 196/1
-Numer KW – 13285
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 500 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 1,50 zł/m2 rocznie + 22% VAT.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku.
2. Ww. nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za część roku następnego do 31 marca.
4. Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 27 kwietnia 2007 r. do dnia 18 maja 2007 r.
Data powstania: piątek, 27 kwi 2007 13:19
Data opublikowania: piątek, 27 kwi 2007 13:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 maj 2007 13:08
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2175 razy