BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

             Ruciane - Nida, 05 listopada 2018 r.

 

           

 

IGK.6730.94.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego Stacji HUB (transmisyjna) Telefonii Komórkowej Operatora P4 na działce nr 317, obręb Ukta, gmina Ruciane - Nida. Inwestorem jest P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Anna Warżała, ul. Leśna 34 B/4, 81-549 Gdynia.

            Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida, pok. nr 3 w godzinach pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  3. a/a

 

Sporządziła:

A.O.

Tel. (87) 425 44 54

 

Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2018 11:25
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2018 11:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 gru 2018 08:20
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 744 razy