BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 647659-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert –  23 listopada 2018 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21cc

Data powstania: środa, 14 lis 2018 10:40
Data opublikowania: środa, 14 lis 2018 11:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2018 12:54
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 716 razy