BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dostawa wyposażenia oraz narzędzi TIK do 3 szkół podstawowych Gminy Ruciane-Nida

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 650378-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa wyposażenia oraz narzędzi TIK do 3 szkół podstawowych Gminy Ruciane-Nida”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – zmieniono na 30 listopada 2018 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21c

Data powstania: wtorek, 20 lis 2018 11:23
Data opublikowania: wtorek, 20 lis 2018 12:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2018 12:54
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 773 razy