BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 20 listopada 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.002.10.2018

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję na dzień 23 listopada 2018 r. (piątek) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida I nadzwyczajną (II kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 5. Wybór przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej,
  • Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego,
  • Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 6. Powołanie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
 8. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida

 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Agnieszka Kręciewska
Data powstania: czwartek, 22 lis 2018 23:01
Data opublikowania: czwartek, 22 lis 2018 23:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 lis 2018 11:00
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 838 razy