BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

      Ruciane-Nida, dn. 21 listopada 2018 r.

 

 

Nasz znak :

IGK.6730.94. 2018

 

                                                                                 P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.) po wniosku  Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego
i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji celu publicznego,  polegającej na budowie stacji HUB (transmisyjna) telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A,  zlokalizowanej na działce nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida –obszar wiejski

         

 

                                                                                 p o s t a n a w i a m

uznać za stronę postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji HUB (transmisyjna) telefonii komórkowej  Operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida- obszar wiejski, Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida.

 

                                                                                  u z a s a d n i e n i e

            W dniu 15 listopada 2018 r. Fundacja na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida wnieśli o uznanie za stronę w toczącym się postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji celu publicznego, polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjna) telefonii komórkowej Operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski.

            Wnoszący powołując się na cele statutowe Fundacji zwrócili się z prośba o uznanie za stronę postępowania. Organ analizując podniesione we wniosku argumenty oraz statut Fundacji stwierdził, iż wniosek jest zasadny i jako taki powinien stanowić podstawę do uznania wnoszących za stronę postępowania.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

  

                                                                                    p o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni
  2. Inwestor
  3. strony według wykazu geodezyjnego
  4. strony w drodze obwieszczenia
  5. a/a

 

Sporządziła:

A.O.

Data powstania: piątek, 23 lis 2018 09:49
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2018 10:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2018 12:54
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 827 razy