BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 23 listopada 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM. 0002.10.2018

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję na dzień 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida III sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z:
  • I sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 19 listopada 2018 r.
  • I nadzwyczajnej (II kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 23 listopada 2018 r.

 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Wybór przewodniczących i powołanie składów:
 • Komisji Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki,

 • Komisji Spraw Społecznych, Bezrobocia i Ochrony Zdrowia,

 • Komisji Statutowej.

 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025,
 2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 r.,
 3. wyboru przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,

 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski – Kompleks II,

 5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej Szeroki Bór,

 6. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Agnieszka Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: środa, 28 lis 2018 00:13
Data opublikowania: środa, 28 lis 2018 00:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 lis 2018 11:17
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 563 razy