BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Wykaz nieruchomości

PNO.6840.11.2018 Ruciane-Nida, dnia 15.01.2019r.

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Śwignajno, Gmina Ruciane-Nida
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 116
  3. Powierzchnia łączna: 2700 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr III/17/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
  5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. Na przedmiotową nieruchomość wydano decyzje o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego.
  6. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013020/415486/2.
  7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  31 645,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
  8. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  18.01.2019 r. do 08.02.2019 r.
Data powstania: piątek, 18 sty 2019 11:56
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2019 12:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lut 2019 15:10
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 322 razy