BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 30 maja 2006 r. wpłynął wniosek:

Pana Michała Łukaszewicza – ELFEKO S.A.
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa
pełnomocnika Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Dotyczący:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr 24551, na działce nr 412/1 w obrębie Ruciane-Nida, przy ulicy Gruntowej, w obszarze Natura 2000

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie , Al. Wczasów 4, pokój nr 3.
Ewentualne uwagi, wnioski lub zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: wtorek, 5 cze 2007 08:46
Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2007 08:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 gru 2010 08:09
Opublikował(a): Leszek Marek Gryciuk
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 4358 razy