BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 1. Opis nieruchomości – teren drobne uprawy rolne.
 2. Położenie nieruchomości – Osiniak.
 3. Numer działki – 150/1.
 4. Numer KW – KW 13034.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 2600 m2.
 6. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,10 zł/m2 brutto rocznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
 8. Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.      
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 25 marca 2019 r.
Data powstania: piątek, 1 mar 2019 08:54
Data opublikowania: piątek, 1 mar 2019 10:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 mar 2019 08:41
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 743 razy