BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.8.2019

Ruciane-Nida, dn. 04 marca 2019 r.

 

 

IGK.6730.8.2019

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki o nr 8, położonej w obrębie geodezyjnym Wojnowo, gmina Ruciane-Nida, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego
  3. a/a

 

 

Data powstania: poniedziałek, 4 mar 2019 08:50
Data opublikowania: poniedziałek, 4 mar 2019 08:51
Data przejścia do archiwum: środa, 20 mar 2019 14:39
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 654 razy