BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida,  6 marca 2019 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.
0002.03.2019                                 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję na dzień 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz.1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane-Nida III nadzwyczajną (VIII kolejną)  sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad III nadzwyczajnej (VIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 5. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze.
 6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  3. określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  4. ustalenia stawki takiej opłaty.
 8. Zamknięcie obrad III nadzwyczajnej (VIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Agnieszka  Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: piątek, 8 mar 2019 07:32
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2019 07:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 mar 2019 08:20
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 602 razy