BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości: Ukta, Gmina Ruciane -Nida
 2. Numer działki: 198/1
 3. Powierzchnia działki: 2394 m2
 4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00041346/0
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 12 o powierzchni użytkowej 109,64 m2, położony na parterze budynku nr 30 przy w Ukcie wraz z  udziałem w gruncie 10964/152585 ozn. nr geod. 198/1, o pow. 2394 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida.
 6. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida
  i zgodnie z uchwałą Nr LIX/526/2018 Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia 24 października 2018 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 8. Cena sprzedaży lokalu użytkowego nr 12 wraz z udziałem w gruncie wynosi 111 000,00 zł.
 9. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
  34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 11. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  111 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08.03.2019 roku do dnia 29.03.2019 roku.

Data powstania: piątek, 8 mar 2019 13:24
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2019 13:39
Data przejścia do archiwum: środa, 3 kwi 2019 09:01
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 795 razy