BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do zamiany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2016 roku, poz. 2147 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Ruciane -Nida z dnia 19 grudnia 2018 r.

Gmina Ruciane-Nida zamienia:

- nieruchomości stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, położoną w obrębie geod. Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane -Nida, oznaczoną numerem geod. 87/1 o pow. 2589 m2, KW nr OL1P/00017861/9(działka 87/1 powstała w wyniku podziału działki nr 87), nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 55 068,00 zł,

na nieruchomości :

- oznaczoną numerem geod. 89 o pow. 1276 m2 , położoną w obrębie geod. Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane -Nida, ujawnioną w księdze wieczystej OL1P/00025607/0, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę  28 480,00 zł oraz oznaczoną numerem geod. 104 o pow. 791 m2 , położoną w obrębie geod. Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane -Nida, ujawnioną w księdze wieczystej OL1P/00025607/0, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę  16 809,00 zł.

Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia  08.03.2019 roku do dnia 29.03.2019 roku.

Data powstania: piątek, 8 mar 2019 13:34
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2019 13:38
Data przejścia do archiwum: środa, 3 kwi 2019 09:01
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 830 razy