BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.15.2019

Ruciane-Nida, dn. 15 marca 2019 r.

 

 

IGK.6730.15.2019

 

 

 

                                                                                                   Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na przebudowie (modernizacji) budynku internatu na części działki o nr 227/130, położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego
  3. a/a

 

 

Data powstania: piątek, 15 mar 2019 10:51
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2019 10:53
Data przejścia do archiwum: środa, 3 kwi 2019 09:01
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 749 razy