BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 26 marca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 529610-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 10 kwietnia 2019 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21.

Data powstania: wtorek, 26 mar 2019 08:44
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2019 11:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2019 09:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 815 razy