BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

PNO.6840.1.2019                                                                                                                            Ruciane-Nida, dnia 02.04.2019 r.

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie   art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 176/21
 3. Powierzchnia: 1549m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXVIII/290/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
 5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako: w części 9MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 10ZL  tereny leśne.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 272 000,00 .
 7. Ujawniona w księdze wieczystej KW OL1P/00013020/4.
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  273 000,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 335 790,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 62 790,00 .
 10. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  05.04.2019 r. do 26.04.2019 r.

 

Data powstania: piątek, 5 kwi 2019 10:32
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2019 12:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 kwi 2019 11:03
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 463 razy