BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu marki FSC – Starachowice STAR 244L

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

Ogłasza I

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu marki FSC – Starachowice STAR 244L

 

Marka i typ samochodu      - FSC – Starachowice STAR 244L, samochód specjalny – pożarniczy;

Rok produkcji                     - 1978

Kolor nadwozia                  - czerwony

Pojemność silnika/moc       - 6 842 cm3 / 150 kW,

Masa własna                        - 5 800 kg

Całkowity przebieg             -  34 856 km

Ogumienie                           -  przód marki Stomil Olsztyn 8.25R20 o zużyciu bieżnika około 30-40 %,              .                                               tył – KAMA 8.25R20 o zużyciu bieżnika około 10-20 %;

Wyposażenie                       -typowe dla samochodu specjalnego jako pożarniczy tj. zbiornik na wodę                           .                               o pojemności około 2000 l, pompa wody z napędem od jednostki                                          .                                              napędowej samochodu, komory z regałami na sprzęt gaśniczy.  

Opis przedmiotu sprzedaży:

  1. Silnik: jednostka napędowa na znacznej powierzchni zaolejona co świadczy o występującej nieszczelności w układzie smarowania silnika. Akumulator rozruchowy rozładowany i nie kwalifikuje się do dalszego użytkowania.
  2. Podwozie: Rama, elementy zawieszenia i układu jezdnego z licznymi ogniskami korozji. Podzespoły i elementy układu przeniesienia napędu z licznymi ogniskami korozji oraz widoczne miejscowe ślady zaolejenia. Ogumienie marki Stomil Olsztyn 8.25R20 o zużyciu bieżnika około 30-40 %, tył KAMA 8.25R20 o zużyciu bieżnika około 10-20 %, lecz nie kwalifikujące się do dalszego użytkowania – popękana powierzchnia boczna.
  3. Nadwozie: Nadwozie z zabudową specjalistyczną przystosowana dla jednostek straży pożarnej. Całość pokryta farbą nawierzchniową barwy czerwonej z licznymi ogniskami korozji. Kabina kierowcy wydłużona 6-miejscowa. Zabudowa specjalna w postaci zbiornika na wodę o pojemności 2000 litrów i pompę wody napędzaną od silnika pojazdu oraz komory na obwodzie zabudowy przeznaczone na wyposażenie do działań gaśniczych zamykane zasuwami w postaci ,,rolet”. Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy w stanie wymagającym naprawy. Obudowa - osłona zbiornika na wodę w lewej górnej części pogięta z ostrymi załamaniami, płaszcz zbiornika na wodę wymaga oględzin dodatkowych po demontażu osłon pod względem szczelności.

 

      Cena wywoławcza netto wynosi 3 000,00zł,   wadium 300,00zł.

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 25 kwietnia 2019 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

  1. 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
  1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy sprzedaży.
  2. Sprzedaż przedmiotu przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Cena nabycia ustalona w drodze licytacji podlega zapłacie jednorazowo przynamniej jeden dzień przed terminem  zawarcia umowy. Termin spisania umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu wyznaczony zostanie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
  3. Nabywca przedmiotu w dniu podpisania umowy sprzedaży zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej OC dla posiadaczy pojazdu mechanicznego.
  4. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie..
  5. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456.
Data powstania: piątek, 5 kwi 2019 12:06
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2019 12:24
Data przejścia do archiwum: środa, 24 kwi 2019 07:40
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 593 razy