BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 1. Opis nieruchomości – teren drobne uprawy rolne.
 2. Położenie nieruchomości – Wygryny.
 3. Numer działki – cz.20/13.
 4. Numer KW – KW 13645.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 990 m2, 442 m2.
 6. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,22 zł/m2 brutto rocznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku.
 8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.      
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 05 kwietnia 2019 r. do dnia 06 maja 2019 r.
Data powstania: piątek, 5 kwi 2019 14:16
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2019 11:03
Data przejścia do archiwum: środa, 8 maj 2019 12:15
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 527 razy