BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.8.2019

       Ruciane-Nida, dn. 15 maja 2019 r.

 

 

Nasz znak :

IGK.6730.8.2019

 

 

                                                 P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po złożeniu wniosku Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr 8 położonej w obrębie geodezyjnym 15-Wojnowo, gmina Ruciane-Nida.

 

 

                                                        p o s t a n a w i a m

uznać za stronę postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr 8 położonej w obrębie geodezyjnym 15-Wojnowo, gmina Ruciane-Nida, Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida.

 

                                                        u z a s a d n i e n i e

            W dniu 22 stycznia 2019 roku, do Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida wpłynęło pismo Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida stanowiące zgłoszenie udziału w postępowaniu na prawach strony w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr 8 położonej w obrębie geodezyjnym 15-Wojnowo, gmina Ruciane-Nida, w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, a także w granicy obszaru Natura 2000 „Puszcza Piska” PLB 280008.

Postanowieniem będącym przedmiotem zażalenia Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida odmówił dopuszczenia Fundacji do udziału w/w postępowaniu.

Fundacja na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu MPK i Dorzecza Krutyni, reprezentowana przez pełnomocnika adw. Marcina Kotowskiego, wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

Organ odwoławczy postanowieniem znak: SKO.80.94.2019 z dnia 15 marca 2019 r. postanowił uchylić postanowienie będące przedmiotem zażalenia i dopuścić Fundację na rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni do udziału w ww. postępowaniu.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

  

                                                            p o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

 

 

 

 

Otrzymują :

 

  1. Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni
  2. Inwestor
  3. strony według wykazu geodezyjnego
  4. a/a

 

Sporządziła:

Julita Małż

87 425 44 51

Data powstania: czwartek, 16 maj 2019 07:57
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2019 08:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 cze 2019 12:16
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 479 razy