BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie   art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 414/3
  3. Powierzchnia łączna: 679 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LI/365/2014 z dnia 21 sierpnia  2014 r.
  5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. Na przedmiotową nieruchomość wydano decyzję o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  6. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012959/8.
  7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  47 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
  8. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  17.05.2019 r. do 07.06.2019 r.
Data powstania: piątek, 17 maj 2019 13:12
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2019 11:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 cze 2019 09:12
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 614 razy