BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):

Nr geod. 211/4, pow. 46 m2,
położenie Ruciane-Nida ul. Ogrodowa
KW 13038
Przedmiotem sprzedaży jest działka przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 213/6.

Cena sprzedaży - 1.770,00zł
+ 22% VAT tj. 389,40 zł = 2.159,40 zł
+ koszt przygotowania
dokumentacji do sprzedaży

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 213/6 zgodnie z uchwałą nr VII/66/2007, z dnia 26 kwietnia 2007 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Nabywca cenę sprzedaży działki może wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie lub może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne.
Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.

3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 28.06.2007 roku do dnia 19.07.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Data powstania: czwartek, 28 cze 2007 12:35
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 1 sie 2007 08:04
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 1877 razy