BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane- Nida, 21 sierpnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

RM.0002.09.2019                             

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję na dzień 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XIV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 26 czerwca 2019 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2019 r. oraz w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 7. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Ruciane-Nida:
  1. przygotowanie do roku szkolnego 2019/2020,
  2. analiza dowozu uczniów do szkół.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Piszu,
  4. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  5. uchwalenia Statutu Gminy Ruciane-Nida,
  6. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej osób uprawnionych  do posiłku objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 1 roku (w Rucianem-Nidzie nr 115/95 o pow. 6119 m2),
  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 1 roku (w Rucianem-Nidzie cz. nr 115/94 o pow. 5233 m2),
  9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat (w Rucianem-Nidzie nr 90/1 o pow. 26 m2),
  10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat (w Rucianem-Nidzie nr 229/308 o pow. 13,5 m2),
  11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 1 roku (w Wygrynach cz. nr 20/13 o pow. 632 m2),
  12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 1 roku (w Wygrynach cz. nr 20/13 o pow. 750 m2),
  13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 1 roku (w Wygrynach cz. nr 20/13 o pow. 626 m2),
  14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 1 roku (w Wygrynach cz. nr 20/13 o pow. 480 m2),
  15. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane- Nida ( ul. Zielona 40 lokal nr 29),
  16. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane- Nida ( ul. Zielona 40 lokal nr 30),
  17. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane- Nida ( ul. Zielona 40 lokal nr 32),
  18. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane- Nida ( ul. Zielona 40 lokal nr 33),
  19. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane- Nida ( ul. Zielona 40 lokal nr 34),
  20. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane- Nida ( ul. Zielona 40 lokal nr 35),
  21. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane- Nida ( ul. Zielona 40 lokal nr 37),
  22. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane- Nida ( ul. Zielona 40 lokal nr 38),
  23. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida ( w Rucianem-Nidzie nr 396/6),
  24. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ( w Piaskach),
  25. wyrażenia zgody na nabycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  26. ustalenia sieci  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida,
  27. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
  28. likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Zapytania mieszkańców.
 11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady MiejskiejRuciane-Nida

Agnieszka Kręciewska

 

 Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida  do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: środa, 21 sie 2019 14:31
Data opublikowania: środa, 21 sie 2019 14:59
Data przejścia do archiwum: środa, 18 wrz 2019 14:43
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 356 razy