BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.12.2019CP

      Ruciane-Nida, dn. 23 sierpnia 2019 r.

 

 

Nasz znak :

POŚ.6733.12.2019

 

  P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po wniosku  Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowegoi Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji celu publicznego, polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej Operatora P4, zlokalizowanej na części działki nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida –obszar wiejski

 

p o s t a n a w i a m

uznać za stronę postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej  Operatora P4, zlokalizowanej na części działki nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3,  12-220 Ruciane-Nida.

 

u z a s a d n i e n i e

            W dniu 07  sierpnia 2019 r. Fundacja na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida wnieśli o uznanie za stronę w toczącym się postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji celu publicznego, polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej Operatora P4, zlokalizowanej na części działki nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski.

            Wnoszący powołując się na cele statutowe Fundacji zwrócili się z prośba o uznanie  za stronę postępowania. Organ analizując podniesione we wniosku argumenty oraz statut Fundacji stwierdził, iż wniosek jest zasadny i jako taki powinien stanowić podstawę do uznania wnoszących za stronę postępowania.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni
  2. Inwestor
  3. strony według wykazu geodezyjnego
  4. strony w drodze obwieszczenia
  5. a/a

 

 

 

Data powstania: piątek, 23 sie 2019 12:47
Data opublikowania: piątek, 23 sie 2019 12:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 paź 2019 08:18
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 359 razy