BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)

-ozn. nr geod. 296, o pow. 377 m2
położona Ruciane-Nida ul. Krótka
Cena netto 14.250,00 zł

-ozn. nr geod. 297, o pow. 398 m2
położona Ruciane-Nida ul. Krótka
Cena netto 15.050,00 zł

Zgodnie z ustaleniami planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ruciane-Nida działka ozn. nr geod. 296 i 297 leży na terenie istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej. Plan ten przestał obowiązywać z końcem 2003 roku
Ujawnione są w KW 12960.
Powyższe działki posiadają znaczne obniżenie terenu (spadek).

- ozn. nr geod. 48/22, o pow. 694m2
położona Ruciane-Nida ul. Ogrodnicza
Cena netto 22.700,00 zł.
Ujawniona w KW 12959.

Zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ruciane-Nida działka leży na terenie istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej i częściowo z warsztatami rzemiosła uciążliwego. Plan ten przestał obowiązywać z końcem roku 2003.

1.Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2.Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działek. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3.Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
4.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od 27.07.2007 roku do dnia 17.08.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Data powstania: piątek, 27 lip 2007 09:13
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2007 13:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 sie 2007 13:59
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2082 razy