BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Obwieszczenie

POŚ.6733.15.2019

 Ruciane-Nida,  06  listopada  2019 r.

POŚ.6733.15.2019CP

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                                                                                                                              

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN-04kV   na odcinku od słupa nr 32 do 34 na linię kablową, którego Inwestorem jest Pani Renata Iwińska, działająca przez pełnomocnika Pana Piotra Olszaka zam. ul. Św. Wojciecha 10,  12-200 Pisz, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk a w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Piszu oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni w Giżycku.

 Inwestycja realizowana będzie na części działek ewidencyjnych nr 173, 174, 175 w obrębie geodezyjnym Wygryny, Ruciane-Nida - obszar wiejski.