BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

na podstawie                     art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                               (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 206/18
  3. Powierzchnia łączna: 24 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XVI/145/2019 z dnia 30 października 2019 r.
  5. Działka nr 206/18 o pow. 24 m2 zabudowana jest budynkiem garażowym Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania.
  6. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00015141/2.
  7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  16 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
  8. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  15.11.2019 r. do 06.12.2019 r.

 

Data powstania: piątek, 15 lis 2019 08:08
Data opublikowania: piątek, 15 lis 2019 13:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 gru 2019 09:38
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 309 razy