BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu  06 grudnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 633472-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert –  16 grudnia 2019 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: piątek, 6 gru 2019 12:31
Data opublikowania: piątek, 6 gru 2019 14:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 gru 2019 11:47
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 409 razy