BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane - Nida

RO.RM. 0002.01.2020                              

 

                                                                   Ruciane -  Nida,  3 stycznia 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję na dzień

9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz.1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane - Nida V nadzwyczajną (XX kolejną)  sesję Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad V nadzwyczajnej (XX kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

       1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020-2026,

       2) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 r.,

       3) zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,

       4) określenia  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

           ustalenia stawki takiej opłaty.

  1. Zamknięcie obrad V nadzwyczajnej (XX kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

                                                                

Przewodnicząca Rady MiejskiejRuciane-Nida

Agnieszka Kręciewska

 

 Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida  do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: wtorek, 7 sty 2020 12:16
Data opublikowania: wtorek, 7 sty 2020 12:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 paź 2020 13:03
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 334 razy