BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościamim (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości: Karwica, Gmina Ruciane -Nida
 2. Numer działki: 29/1
 3. Powierzchnia działki: 2661 m2
 4. Numer księgi wieczystej:OL1P/00007364/2
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 88,82 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 51 w Karwicy, gmina Ruciane - Nida, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 64,22 m2 oraz udziałem w gruncie 15304/61059 ozn. nr geod. 29/1, o pow. 2661 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida i zgodnie z uchwałą Nr X/88/2019   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia 17 kwietnia 2019 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 7. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi  i udziałem w gruncie wynosi 75 000,00 zł. W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej  Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 7 500,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 15 000,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
 1. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
  34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07.02.2020 roku do dnia 28.02.2020 roku.

 

Data powstania: piątek, 7 lut 2020 14:10
Data opublikowania: piątek, 7 lut 2020 14:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 mar 2020 13:34
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 516 razy