BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.93.2019

Ruciane-Nida, dn. 14 luty 2020 r.

 

POŚ.6730.93.2019

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki o nr ewidencyjnym 119/1 położonej w obrębie geodezyjnym 17-Wygryny, gmina Ruciane-Nida, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                        

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  3. a/a

 

 

Data powstania: piątek, 14 lut 2020 13:43
Data opublikowania: piątek, 14 lut 2020 13:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 lut 2020 08:49
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 459 razy