BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Przewodnicząca                                                                      

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

 

RO.RM. 0002.03.2020                              

                                                                             

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz  § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Ruciane - Nida (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4853 z 8 października 2019 r.) zwołuję na dzień 4 marca 2020 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane - Nida XXII sesję Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

                

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 30 stycznia 2020 r.

5. Prezentacja obecnej sytuacji byłego Ośrodka FWP „Perła Jezior” w Rucianem-Nidzie i potencjalne możliwości jego reaktywacji.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Ruciane - Nida na 2020 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zamiaru likwidacji Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rucianem – Nidzie z siedzibą w Ukcie,

b) aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Osiniak-Piotrowo,

c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rucianem-Nidzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

d) nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu w Rucianem-Nidzie,

e) zmiany granic i obszaru aglomeracji Ruciane – Nida,

f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ruciane – Nida w 2020 roku.

8. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

9. Zapytania i wnioski mieszkańców.

10. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

 

                                                                                    / - /   Agnieszka Kręciewska

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida  do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: piątek, 28 lut 2020 08:55
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2020 09:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 paź 2020 07:50
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 535 razy