BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości lokalowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Numer działki: 206/17
 3. Powierzchnia działki: 6053 m2
 4. Numer księgi wieczystej:OL1P/00028251/0
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 23 o powierzchni użytkowej  61,10 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 przy ul. Polnej   
  w Rucianem-Nidzie, gmina Ruciane - Nida, wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy oraz udziałem w gruncie 6110/427800 ozn. nr geod. 206/17, o pow. 6053 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida.
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida
  i zgodnie z uchwałą Nr XV/135/2019   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia
   25 września 2019 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
 7. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 wraz z pomieszczeniami przynależnymi
   i udziałem w gruncie wynosi 130 000,00 zł.
 8. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 9. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  28.02.2020 r. do 20.03.2020 r.
Data powstania: piątek, 28 lut 2020 10:45
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2020 10:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2020 12:30
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 438 razy