BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ukta
2. Numer działki : 205/2
3. Powierzchnia działki : 2.549 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 15505
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 60,41 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego nr 23 w Ukcie . Do lokalu mieszkalnego nr 3 przynależy piwnica i pomieszczenie gospodarcze o pow. 18,90 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 154/1000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 23 składa się z 8 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wraz z udziałem w gruncie wynosi 44.110,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto dziesięć złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 4.411,00 zł.
(słownie złotych : cztery tysiące czterysta jedenaście złotych).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XII/96/2007 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 13 sierpnia 2007 roku została przeznaczona do sprzedaży.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści, tytułem nabycia na własność lokal mieszkalny z udziałem w gruncie wyżej wymienionym, kwotę 4.411,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7.09.2007 roku do dnia 28.09.2007 roku.
Data powstania: piątek, 7 wrz 2007 14:41
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 paź 2007 14:59
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 1920 razy