BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że dnia 08 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 1530  w  Hali Sportowej Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w  Rucianem – Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2A,  odbędzie się VI  nadzwyczajna (XXIII kolejna) sesja Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                  / - /   Agnieszka Kręciewska

                                                                                                         

Posiedzenia Rady Miejskiej są z mocy prawa jawne i otwarte dla publiczności.

Szanowni mieszkańcy, Wszyscy zainteresowani, z uwagi na panującą sytuację zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo apeluję o skorzystanie z możliwości oglądania nagrania z obrad. W celu zapewnienia niezbędnej ostrożności, obrady sesji odbędą się w Hali Sportowej Zespołu Szkół Samorządowych i. A. Osieckiej w Rucianem – Nidzie, ul.Gałczyńskiego 2A, co uniemożliwi ich bezpośrednią transmisję.

Nagranie z obrad udostępnione zostanie niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Ruciane – Nida (bip.ruciane-nida.pl) w zakładce:  Transmisja obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad VI nadzwyczajnej (XXIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. Wyrażenia zgody na  wniesienie wkładu niepieniężnego  (aportu) do Zakładu  Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.,

4.2. Dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 r.,

4.3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,

4.4. Powierzenia Spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

4.5. Ustalenia dodatkowego regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych  przez Gminę Ruciane-Nida pn „Program Dobrowolnych Odejść w placówkach oświatowych prowadzonych przezGminę Ruciane-Nida”,

4.6. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jego najemcy (lokal Nr 3 w budynku Ukta 30),

4.7. Wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jej użytkownika wieczystego (nr geod. 81 w Ukcie),

4.8. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida (nr geod. 32/20  w Piaskach).

5. Zamknięcie obrad VI nadzwyczajnej(XXIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 6 kwi 2020 12:57
Data opublikowania: poniedziałek, 6 kwi 2020 12:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 paź 2020 09:39
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 294 razy