BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Postanowienie - POŚ.6730.24.2020

     Ruciane-Nida, dn. 14 kwietnia 2020 r.

 

 

Nasz znak :POŚ.6730.24.2020

 

                                               P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po złożeniu wniosku Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki ewidencyjnej nr 65 położonej w obrębie geodezyjnym Wojnowo, gmina Ruciane-Nida.

 

                                                        p o s t a n a w i a m

uznać za stronę postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki ewidencyjnej nr 65 położonej w obrębie geodezyjnym Wojnowo, gmina Ruciane-Nida, Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida.

 

                                                        u z a s a d n i e n i e

            W dniu 08 kwietnia 2020 roku, do tut. Urzędu wpłynęło pismo Pana Jerzego Kruszelnickiego reprezentującego Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida o uznanie za stronę w toczącym się postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki ewidencyjnej nr 65 położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida.

            Wnoszący powołując się na cele statutowe Fundacji zwrócił się z prośba o uznanie za stronę postępowania.

Organ analizując podniesione we wniosku argumenty oraz statut Fundacji stwierdził, iż wniosek jest zasadny, więc stanowi podstawę do uznania wnoszącego za stronę postępowania.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępi

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

 

Otrzymują :

 

  1. Fundacja na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni
  2. Inwestor
  3. strony według wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  4. a/a

 

Sporządziła:

Julita Małż

87 425 44 51

Data powstania: wtorek, 14 kwi 2020 08:06
Data opublikowania: wtorek, 14 kwi 2020 08:13
Data przejścia do archiwum: środa, 22 kwi 2020 07:54
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 181 razy