BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.24.2020

                                                                                   Ruciane-Nida, dn. 16 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

 

                                                                                   Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

                                                                                  

 

Nasz znak: POŚ.6730.24.2020

 

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki ewidencyjnej nr 65 położonej w obrębie geodezyjnym 15-Wojnowo, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, którego inwestorem jest Pani Lidia Małż, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Zarządcy Zlewni w Giżycku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Powiatowego Zarządcy Dróg w Piszu oraz Starosty Powiatowego w Piszu.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości;

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia

 

 

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 16 kwi 2020 10:30
Data opublikowania: czwartek, 16 kwi 2020 10:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 maj 2020 09:09
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 194 razy