BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.4.2020CP

 Ruciane-Nida,  27 kwiecień 2020 r.

POŚ.6733.4.2020CP

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                           

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych układanych w jednym wykopie, stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz kablowej sieci nN 0,4kV na części działek ewidencyjnych nr: 1/135, 2/2, 3/5, 3/6, 55 oraz na działce ewidencyjnej nr 1/112 w obrębie geodezyjnym Wierzba, Ruciane-Nida- obszar wiejski, został wysłany na uzgodnienia   do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Piszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Giżycku.   Inwestorem PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Grabarskiej 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Rafała Drobot, zam. ul. Odległa 3B, 15-159 Białystok.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 Do wiadomości:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  3. strony postępowania w drodze obwieszczenia.
  4. a/a.
Data powstania: wtorek, 28 kwi 2020 12:27
Data opublikowania: wtorek, 28 kwi 2020 12:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 paź 2020 09:26
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 158 razy