BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Szanowni mieszkańcy, Wszyscy zainteresowani, z uwagi na panującą sytuację zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo apeluję o skorzystanie z możliwości oglądania nagrania z obrad. W celu zapewnienia niezbędnej ostrożności, obrady sesji odbędą się w Domu Kultury przy ul. Gwarnej 2 
w Rucianem-Nidzie, co uniemożliwi ich bezpośrednią transmisję.

Nagranie z obrad udostępnione zostanie niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy  Ruciane – Nida

(bip.ruciane-nida.pl) w zakładce:  Transmisja obrad.

 

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień:                                                                                                                                                  

11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz.1600

w Domu Kultury przy ul. Gwarnej 2  w Rucianem-Nidzie

VII nadzwyczajną (XXIV kolejną) sesję Rady Miejskiej

 

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad VII nadzwyczajnej (XXIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
4. Podjęcie uchwal w sprawie:

    4.1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020-2026,

    4.2. Dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 r.,

    4.3. Udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.,

    4.4. Określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w 2020 r.,

    4.5. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane - Nida na lata 2020 – 2022,

    4.6. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Piaski Gmina Ruciane - Nida,

    4.7. Wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ruciane - Nida (budynek Ukta 30 lokal nr 14),

    4.8. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (nr 4/2  w Wierzbie),

    4.9. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat (nr geod.  94/18  o pow. 300 m 2 w Rucianem - Nidzie),

   4.10. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat (nr geod. 192/332 w Rucianem - Nidzie),  

   4.11. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat (nr geod. 115/83 w Rucianem - Nidzie),

   4.12. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym  dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat (część nr geod. 198/3 o pow. 443 m2 w Ukcie),

   4.13. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat (część nr geod. 94/18 o pow. 420 m2 w Rucianem - Nidzie), 

   4.14. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat (część nr geod. 94/18 o pow. 226 m2 w Rucianem - Nidzie),

   4.15. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 3 lat (część nr geod. 94/18 o pow. 400 m2 w Rucianem - Nidzie).

5. Zamknięcie obrad VII nadzwyczajnej (XXIV kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                  / - /   Agnieszka Kręciewska

 

 

Data powstania: piątek, 8 maj 2020 12:51
Data opublikowania: piątek, 8 maj 2020 12:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 paź 2020 09:36
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 200 razy