BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 1. Opis nieruchomości – teren pod drobne uprawy rolne.
 2. Położenie nieruchomości – Ukta.
 3. Numer działki – cz. 198/3.
 4. Numer KW – OL1P/00015509/0.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 443 m2.
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono wysokości 0,22 zł/m2 brutto rocznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
 8. Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.   
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 15 maja 2020 r. do dnia 08 czerwca 2020 r.
Data powstania: piątek, 15 maj 2020 11:44
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2020 11:28
Data przejścia do archiwum: środa, 10 cze 2020 12:49
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 153 razy