BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.22.2020 Otrzymują: 1. Wnioskodawca 2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego 3. a/a

                                                                                                                                                                                                                                                       Ruciane-Nida, dn. 26 maja 2020 r.

 

POŚ.6730.22.2020

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 257 położonej w obrębie geodezyjnym 12-Ukta, gmina Ruciane-Nida, w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                                                 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego
  3. a/a

 

Data powstania: wtorek, 26 maj 2020 07:33
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2020 07:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 cze 2020 07:21
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 145 razy