BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.24.2020

Ruciane-Nida, dn. 27 maja 2020 r.

 

POŚ.6730.24.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr 65 położonej w obrębie geodezyjnym 15-Wojnowo, gmina Ruciane-Nida, w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                                                 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  3. a/a

 

Data powstania: środa, 27 maj 2020 10:29
Data opublikowania: środa, 27 maj 2020 11:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 cze 2020 07:21
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 255 razy